Ana Sayfa“Bauhaus’u Yeniden Düşünmek”
Kısa Film Yarışması
HaberlerÖnceki YarışmalarKitaplarFilmİletişim

 

Kitaplar


Günler Ülkesi

Otamış Simitçinin Peşinde

Kil’im

Biz Bu Düşü Çok Sevdik

Işıklı Şehir

Değiş - Tokuş

Gidecek Başka Bir Yer Yok

Cennetin Gölgesinde

Enerji Kaymakları

Başodanın Gizemi

Başkalarının Hikayeleri

Yeşil Gözlü Kız

ÇOCUK VE MİMARLIK ÇOCUK KİTAPLARI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi tarafından, çocuklarda mimarlık ve kent kültürüne dair farkındalık yaratılmasını hedefleyen görsel ve yazılı eserler üretilmesi amacıyla düzenlenen yarışmalardan “Genç Seyirci için Oyun Yazma Yarışması” Ekim 2011 tarihinde, “Kentimi Okuyorum Çocuk Kitapları Yarışması’nın ilki ise Kasım 2009 tarihinde ve ikincisi Ekim 2011 tarihinde sonuçlanmıştır.

Bu yarışmalarda dereceye giren kitaplar Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yayımlanmış olup, Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezince yürütülmekte olan etkinliklerde çocuklara dağıtılmaktadır.

3 – 6 yaş hikâye, 7 – 12 yaş hikâye ve 7+ tiyatro senaryosu kitapları tanıtım bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

3 – 6 YAŞ KİTAPLARI
GÜNLER ÜLKESİ
OTAMIŞ SİMİTÇİNİN PEŞİNDE
KİL 

7 – 12 YAŞ ÇOCUK KİTAPLARI
BİZ BU DÜŞÜ ÇOK SEVDİK
IŞIKLI ŞEHİR
DEĞİŞ-TOKUŞ

7+ TİYATRO SENARYOSU KİTAPLARI
GİDECEK BİR YER YOK
CENNETİN GÖLGESİNDE
ENERJİ KAYMAKLARI