Ana Sayfa“Bauhaus’u Yeniden Düşünmek”
Kısa Film Yarışması
HaberlerÖnceki YarışmalarKitaplarFilmİletişim

 

Şartname

Kayıt
Katılım Formu
Şartname
İlgili Linkler
Jüri
Kazananlar

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ

İLE

GOETHE- INSTITUT İŞBİRLİĞİNDE

“BAUHAUS’U YENİDEN DÜŞÜNMEK” KISA FİLM YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

 

 

A-YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Goethe Institut Ankara, Bauhaus’un 100.yılı etkinlikleri çerçevesinde “Bauhaus’u Yeniden Düşünmek” temasıyla bir kısa film yarışması başlatmıştır. Kısa film yarışmasının amacı; 12 yaş üstü gençler için eğitim materyalleri oluşturmak ve bu materyaller aracılığıyla, sanat okulunun işaret ettiği, sanat ve zanaat arasındaki bağlantıyı anlaşılır kılmaktır. Kısa film yarışmasının diğer amaçları arasında genç kuşakları; sanat, doğa, teknik, mimari, edebiyat, ışık, renk, ses, doku, hareket ile meşgul olmaları yönünde motive ederek, 4.0 endüstri çağındaki insan, makine ve doğa arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlamaktır.

 

B- YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞLAR 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Goethe-Institut Ankara

 

C- YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI VE BİÇİMİ:

 

Yarışma tek kademeli olarak düzenlenmiş olup herkese açıktır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya katılım  için aşağıdaki bilgi ve belgelerin sağlanması gerekmektedir.

 • Yarışmaya katılanların http://cocuk.mimarlarodasiankara.org adresi üzerinden, adı, soyadı, telefon, meslek ile e-posta bilgilerinin olduğu katılım formlarını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
 • Yarışmaya ekip halinde girilmesi durumunda, ekibin içerisinden bir kişinin katılım formunu doldurması yeterlidir.

 

D- YARIŞMA TAKVİMİ VE ESERLERİN TESLİMİ :

 

1-Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı ............................................................................................30 Mayıs 2019

Eserlerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne
ulaşması veya teslimi için son tarih.................................................................06 Eylül 2019

Kazananların açıklanması,……………………………………… ……….…….   23 Eylül 2019

Eserlerin gala gösterimi ve ödül töreni…………………………………………   07 Ekim 2019

Bauhaus Kısa Film festivali………………………………………………………  07-14 Ekim 2019

 

2-Eserlerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları:

 • Eserlerin,  kimlik zarflarının en geç 6 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00’a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin aşağıdaki adresine ulaşmış olması gerekmektedir.

 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3
06650 Yenişehir, ANKARA

 

E-YARIŞMACILARA SAĞLANAN VERİLER:

Yarışmacılar Bauhaus ile ilgili belgelere açık kaynaklardan https://www.bauhaus100.de/das-bauhaus/, www.goethe.de, kentinsesi.tv ve cocuk.mimarlarodasiankara.org adresi üzerinden ulaşabilirler.

 

F-YARIŞMACILARDAN İSTENENLER, KİMLİK ZARFI, AMBALAJ ve YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA ve GİZLİLİK:

 

1-İstenenler:

a) Yarışmaya katılan eserlerde, ana tema Bauhaus’un 100. Yılının teması gereği “Bauhaus’u Yeniden Düşünmek”tir ve Bauhaus ve Modernizm, çocuk mimarlık, kent ve çevre konularını kapsayacaktır.

b) Yapıtlar 12+ yaş grubu için kısa film olarak belirlenmiştir.

 • Kısa film kategorisinde yarışacak kısa filmlerde tür sınırlaması yoktur. Filmler kurmaca, canlandırma, deneysel, belgesel, animasyon türünde olabilir. 
 • Filmler boyutuna göre CD veya DVD formatında teslim edilmelidir. (2 adet DVD kopyası)
 • Filmin özellikleri aşağıda verildiği şekilde olmalıdır.

Film video formatı (codec); H264 (*.mp4)

Film video için;

Çerçeve genişliği: 1920 pixel

Çerçeve Yüksekliği: 1080 pixel

Resim karesi (fps): 25 kare/saniye

Film Ses için;

Bit hızı: 189 kb/sn

Ses örnek değeri: 48.000 kHz

 • Başvuruda bulunan eserlerin süresi jenerik dahil 5 dk ile sınırlıdır. 5 dakikayı aşan filmler, değerlendirme dışı bırakılır.
 • Yarışmaya katılmak üzere başvuran eserler, bir ekip tarafından üretilmiş olsa da, başvuru eserin yönetmeni tarafından yapılmalıdır. 
 • Eserlerin daha önce yayımlanmamış ve ödül almamış olması gerekmektedir.
 • Filmin ön izlenmesi sırasında teknik sorunlar olursa, yönetmenine haber verilir. Yönetmen en geç 24 saat içinde yeni bir kopyayı jüriye teslim etmekle yükümlüdür.

 

2-Kimlik Zarfı:

Katılımcı yarışmacılar; eserin teslim edildiği ambalajın içine, eser ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde “Bauhaus’u Yeniden Düşünmek Kısa Film Yarışması Kimlik Zarfı” yazılı bir zarf koyacaklardır.

Yarışmacı, zarfın içine eserle birlikte, 

a) Yarışma başvuru formu (internet sitesinden ulaşılabilir/katılımcı tarafından imzalanmış olarak teslim edilmelidir.)

b) Eserden 2 adet fotoğraf

c) 1 adet yönetmen fotoğrafı

d) Yönetmenin biyografisi (en fazla 1 sayfa)

 belgeleri ile başvurur.

 

3-Ambalaj:

Ambalajların üzerinde:
“Bauhaus’u Yeniden Düşünmek Kısa Film Yarışması” satırı yer almalı ve eser ile aynı rumuz kullanılıp,
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3  06650 Yenişehir, ANKARA” adresi yazılacaktır.

 

4-Yarışma Dışı Bırakılma:

a-Eserin, DVD’nin, ambalajın veya kimlik zarfının herhangi bir yerinde yapıtın sahibini belirten işaret bulunması
b-Kimlik zarfının veya içeriğinin eksik olması
c-Rumuzda eksiklik veya yanlışlık yapılması

d-Mimarlar Odası, Goethe-Institut çalışanları ve birinci derece akrabaları yarışmaya katılamazlar.

e- Juri üyelerinin birinci derece akrabaları yarışmaya katılamazlar.

 

G – Gizlilik:  

Yarışmanın tüm aşamalarında katılanların kimliği, gerek eserlerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında gizli tutulacaktır.

 • Yarışmaya teslim edilen tüm belgelerde (yapıt, kimlik zarfı, CD ROM, eser ambalajı) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır.
 • Her eserde bir RUMUZ olacaktır. Rumuz, 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak ve teslim edilen bütün belgelerin(eserin, DVD’nin, kimlik zarflarının, ambalajın) sol üst köşesine yazılacaktır.
 • Eserlerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar raportörler tarafından kapatılacak ve  rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.

 

H- DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ, SEÇİCİ KURUL VE RAPORTÖRLERİN  İSİM VE KİMLİKLERİ:

 

Danışman Jüri Üyeleri

Zarife Soyluçiçek, Eğitim Uzmanı,Goethe Institut Ankara       

Muteber Osmanpaşaoğlu, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Funda Şenol Cantek, İletişim Sosyologu

Ege Berensel, Görsel Araştırmacı

Ali Hakkan, Mimarlar Odası Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Ahmet Boyacıoğlu, Ankara Sinema Derneği Genel Başkanı

 

Seçici Kurul Üyeleri:

Dr. Eva Marquardt, Enstitü Müdürü, Goethe Institut Ankara

Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı

Thomas Weich, Kültür Bölümü Müdürü, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği

Andreas Treske, İletişim ve Tasarım Fakültesi Dekanı, Bilkent Üniversitesi

Dr. Enrico Lippmann, Almanca Öğretmeni, İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar Lisesi

Güler Açacak, Almanca Öğretmeni, Özel Antalya Koleji Muratpaşa Anadolu Lisesi

Hale Gönültaş, Belgesel Yapımcısı, Gazeteci

Yusuf Kenan Beysülen, Yönetmen

Doç. Dr. Tülin Şener, Çocuk Gelişim Uzmanı, Ankara Üniversitesi

 

Raportörler:

Ferhan Temiz, Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Nazan Sürü, Mimarlar Odası Ankara Şubesi

 

I –ÖDÜLLER

 

1.Ödül                                 10000 TL
2.Ödül                                 5000 TL
3.Ödül                                 3000 TL       

 

K- SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 • “Bauhaus’u Yeniden Düşünmek Kısa Film Yarışması” sonuçları 23 Eylül 2019’da açıklanacak,
 • Ödül töreni ve gala gösterimi sırasında 07 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

 

L - TELİF HAKKI VE ESERLERİN GERİ VERİLMESİ ve GÖSTERİMİ

 • Tüm eserlerin telif hakkı müelliflere ait olacak, ancak yarışmayı düzenleyen TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Goethe-Institut müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile birlikte ticari olmayan yaygın gösterimler yapar ve eserleri arşivinde saklar. 
 • Yarışmada ön elemeyi geçen tüm filmlerin gösterimi Dünya Çocuk Günü’nü de içine alan günlerde Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen “Çocukça Film Festivalinde”, Türkiye’de yer alan PASCH okullarında ve diğer okullarda, mahallelerde ücretsiz olarak gösterime sunulur.
 • Yarışmaya yollanan eserler, katılımcılara geri verilmeyecektir.
 • Katılımcı, yarışmaya başvurduktan sonra eserini geri çekemez.

 

Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul ederler.