Ana Sayfa“Bauhaus’u Yeniden Düşünmek”
Kısa Film Yarışması
HaberlerÖnceki YarışmalarKitaplarFilmİletişim

 

Yarışma Şartnamesi

TMMOB
Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi ve Kültür MBÇK
GENÇ SEYİRCİ İÇİN
OYUN YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
 

 A-YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:

Mimarlığın toplumla buluşması kapsamında, çocuklara mimarlık, çevre ve kent kültürünün anlatıldığı Genç Seyirci İçin Oyun Yazma Yarışması ile Tiyatro sanatında çocuklara yönelik yaratıcı oyunların ortaya çıkartılması, çocukların kent kültürü ve mimarlıkla iletişimlerinin görsel sanatlar üzerinden kurulması hedeflenmektedir. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu yarışmayı Çocuklara yönelik, kent, mimarlık, çevre ve kent duyarlılığı, kültürel miras bilinci vermek üzere yeni/genç yazarları kent ve mimarlık alanında oyun yazmaya özendirerek, tiyatro edebiyatına yeni  çocuk oyunları  kazandırmak ve bunların hem yayınlanarak hem de oyunlaştırılarak  yayınlayarak  mimarlığın toplumla buluşması için düzenlenmektedir. 

B- YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI VE BİÇİMİ:

Yarışma tek kademeli olarak düzenlenmiş olup herkese açıktır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya katılım  için aşağıdaki bilgi ve belgelerin sağlanması gerekmektedir.

 • Yarışmaya katılanların http://cocuk.mimarlarodasi.org adresi üzerinden,kayıt yaptıran yarışmacı adayının;adı, soyadı, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi veya yarışmaya bir ekip olarak girilmesi durumunda, ekip liderinin adı, soyadı, açık  adresi, telefon faks numaraları, e-posta adresi bilgilerinin olduğu katılım formlarını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
 • Yarışmaya ekip halinde girilmesi durumunda, ekibin içerisinden bir kişinin katılım formunu doldurması yeterlidir.

 

C- YARIŞMA TAKVİMİ VE ESERLERİN TESLİMİ :

1-Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı ...........................................................................................................22 Nisan 2011

Eserlerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne
ulaşması veya teslimi için son tarih................................................................................. 9 Eylül 2011

Kazananların açıklanması ………………………………………………………..…….…...26 Eylül 2011

Ödül töreni…………………………………………………………………………..…………30 Eylül 2011

 

2-Eselerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları:

 • Eserlerin,  kimlik zarflarının en geç 9 Eylül 2011 Cuma günü saat 18.30’a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin aşağıdaki adresine ulaşmış olması gerekmektedir:

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3
06650 Yenişehir, ANKARA

 

D-YARIŞMACILARA SAĞLANAN VERİLER:

Yarışmacılar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Çalışmalarına yönelik bilgi ve belgelere http://cocuk.mimarlarodasiankara.org ve www.mimarlarodasiankara.org adresi üzerinden ulaşabilirler.

E-YARIŞMACILARDAN İSTENENLER, KİMLİK ZARFI, AMBALAJ VE YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA VE GİZLİLİK:

1-İstenenler:

a) Yarışmaya katılan eserlerde, ana tema  çocuk mimarlık, kent, çevre, kültürel miras ve kent kültürü olacaktır.

b) Yapıtlar 7+ yaş grubu için oyun senaryosu olarak belirlenmiştir.

c) Oyunlar, konuyla ilgili özgün ve yeni çalışmalar olacaktır; daha önce yayınlanmış edebi eserlerden uyarlanmış yapıtlar yarışma dışıdır.

d) Yarışmaya katılan oyunlar, hiçbir yerde yayınlanmamış, “ödenekli veya profesyonel tiyatrolarda” oynanmamış, yarışmalarda ödül almamış olmalıdır.

2-Kimlik Zarfı:

Yarışmacılar; eserin teslim edildiği ambalajın içine, eser ile aynı rumuzu taşıyan, kategorisi belirtilmiş ve üzerinde “Genç Seyirci İçin Oyun Yazma Yarışması Şartnamesi Kimlik Zarfı” yazılı bir zarf koyacaklardır.

 

Yarışmacı,  zarfın içine eserle birlikte, 

a) Yarışma başvuru formu (internet sitesinden ulaşılabilir/katılımcı tarafından imzalanmış olarak teslim edilmelidir.)

b) 1 adet yazarın  fotoğrafı

c) Yazarın  biyografisi (bir sayfayı geçmeyecek) ile başvurur

3-Ambalaj:

Ambalajların üzerinde; eser ile aynı rumuz kullanılıp,
“Genç Seyirci İçin Oyun Yazma Yarışması
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir, Ankara” adresi yazılacaktır.

4-Yarışma Dışı Bırakılma:

a- Eserin, CD’nin, ambalajın veya kimlik zarfının herhangi bir yerinde yapıtın sahibini belirten işaret bulunması
b- Kimlik zarfının veya içeriğinin eksik olması
c- Rumuzda eksiklik veya yanlışlık yapılması

 

F – GİZLİLİK:  

Yarışmanın tüm aşamalarında katılanların kimliği, gerek eserlerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında gizli tutulacaktır.

 • Yarışmaya teslim edilen tüm belgelerde (yapıt, kimlik zarfı, CD ROM, eser ambalajı) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır.
 • Her eserde bir RUMUZ olacaktır. Rumuz, 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak ve teslim edilen bütün belgelerin (eserin, DVD’nin, kimlik zarflarının, ambalajın) sol üst köşesine yazılacaktır.
 • Eserlerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar raportörler tarafından kapatılacak ve  rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.

G- DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ, SEÇİCİ KURUL VE RAPORTÖRLERİN  İSİM VE KİMLİKLERİ:

Danışman Jüri Üyeleri

Songül Üzgün

Nurdan Topoğraf

Pelin Özgümüş

 

Seçici Kurul Üyeleri:

Tülin Sağlam, Doç. Dr., A.Ü. DTCF Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı Başkanı

Ayşegül Ünlü Erhan, Tiyatro Kuramcısı

Erkan Ergin, Öğretim Görevlisi, A.Ü. DTCF Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı

Ömer Adıgüzel, A.Ü. Eğitim Bil. Fak. Sınıf Öğr. ABD / Çağdaş Drama Derneği Genel Başkanı

Murat Atak, Tiyatro Sanatçısı / Rejisör / Eğitimci

 

Raportörler:

Ezgi Aksaray, Mimar

Pelin Temur, Oyuncu-Yazar

Sevgi Bölücek Altun, Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi

 

H –ÖDÜLLER

1. Ödül                        3000 TL 

2. Ödül                        2000 TL

3. Ödül                        1000 TL

I- SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 • “Genç Seyirci İçin Oyun Yazma Yarışmasısonuçları 26 Eylül 2011 de açıklanacak, ödül töreni 30 Eylül 2011’de gerçekleştirilecektir.

K - TELİF HAKKI VE ESERLERİN GERİ VERİLMESİ VE GÖSTERİMİ

 • Tüm eserlerin telif hakkı müelliflere ait olacak, ancak yarışmayı düzenleyen TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile birlikte ticari olmayan yaygın gösterimler yapmak üzere oyunu sahneleyebilir; eserleri yayın haline dönüştürebilir. 
 • Yarışmayı düzenleyen kuruluş, yarışmada dereceye giren eserlerin oyunlaştırılması ve sahnelemesi için amatör tiyatro toplulukları ile çalışabilir.
 • Sahneleştirilmiş Oyun Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen “Çocukça Mimarlık Festivalinde” okullarda ve mahallelerde ücretsiz olarak gösterime sunulabilir.
 • Yarışmaya yollanan eserler, katılımcılara geri verilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul ederler.
 • Katılımcı, yarışmaya başvurduktan sonra eserini geri çekemez.