Ana Sayfa“Bauhaus’u Yeniden Düşünmek”
Kısa Film Yarışması
HaberlerÖnceki YarışmalarKitaplarFilmİletişim

 

Jüri Raporu

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi

“ÇOCUKÇA KISA FİLM YARIŞMASI II”  

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen “Çocukça Kısa Film Yarışması II” ye tek eser başvurmuştur.

Film, tüm Seçici Kurul Üyelerine gönderilmiş ve değerlendirme yapmaları istenmiştir.

Filmi izleyerek değerlendirmelerini yazılı olarak ileten Seçici Kurul Üyelerinden Funda Başaran, Müge Bahçeci, Nimet Elmas, Oya Karabük ve Selin Baygün’ün görüşleri doğrultusunda Jüri Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

  • Çocukların ilgisini çekme anlamında çok yeterli olmadığı ama bunun yanı sıra görselliği, akışı ve kurgusu açısından oldukça güzel olduğu (Oya Karabük, İlköğretim Öğrencisi)
  • Anlatım tarzı ve konusu itibariyle hedeflenen çocuk izleyiciye hitap etmediği (Doç. Dr. Funda Başaran)

Yarışmaya tek eserin başvurmuş olması bu konuda son kararı vermek için yapılması gereken karşılaştırmaları engellediği ve değerlendirme yapmayı güçleştirdiği; bütün bunlar göz önüne alındığında, esere dair bir derecelendirme yapmanın olanaklı olmadığı, ancak başvuran esere en azından bu çabası ve yarışmaya önem vermiş olması nedeniyle teşvik ödülü verilebileceği (Doç. Dr. Funda Başaran)

  • Eserin, Ankara kentini imar ederken kent belleğini ve kimliğini korumaya çalışan başarılı bir "mimar" belediye başkanı Vedat Dalokay’ı genç kuşağa tanıtmayı hedefleyerek dolaylı olarak korumanın altını çizmekte olduğu; bu nedenle, başka katılım olmadığı için yarışmada derece alamayacak bile olsa eserin değerlendirmeye alınmasının ve özendirme ve/veya teşvik gibi bir ödülün verilmesinin uygun olacağı  (Yrd. Doç Dr. Müge Bahçeci)

 

  • Görüntüler ve müziğin güzel olduğu, masal gibi anlatılmasının da güzel olduğu fakat yarışmanın amacına uymadığı, mimar Vedat Dalokay'ın hayatını anlatan bir belgesel gibi olduğu; yine de emek verildiği için teşvik ödülü verilebileceği (Selin Baygün, İlköğretim Öğrencisi)

 

  • Kültürel mirasın çok çeşitli şekillerde tanımlanabileceği, günümüzde oldukça çeşitlilik göstermiş olduğu, taşınır/taşınmaz kültür mirasına ek olarak somut olmayan olguların da kültürel miras olarak değerlendirilebildiği; bu nedenle bir “insan hazinesi olarak” ve mimarlık ve kent kültürüne önemli katkılar vermiş olan Vedat Dalokay’ın konu olarak seçilmesi ve belgesel formatında bir filmle anlatılması güzel bir fikir olabileceği, (Nimet Elmas)

 

  • Vedat Dalokay’ın yazmış olduğu bir çocuk kitabının öne çıkarılmasının da olumlu katkı koyan bir yaklaşım olduğu; ancak seçilen diğer araçların ve dilin, sinema sanatında çocuklara yönelik yaratıcı fikirlerin ortaya çıkartılması, çocukların kent kültürü ve mimarlıkla iletişimlerinin görsel sanatlar üzerinden kurulması hedefi için yeterli olgunlukta olmadığı; bu nedenle katılımcının emeğinin takdir edilerek yarışmanın sonuçlandırılması (Nimet Elmas)

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, konuyu görüşen TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, jüri üyelerimizin önerileri doğrultusunda bir teşvik ödülü verilmesine karar vermiştir.

TEŞVİK ÖDÜLÜNE DEĞER GÖRÜLEN ESER:

Kolo’nun Mirası

ESER SAHİPLERİ

Emir Hilmioğlu, Zümrüt Karatekin