Ana Sayfa“Bauhaus’u Yeniden Düşünmek”
Kısa Film Yarışması
HaberlerÖnceki YarışmalarKitaplarFilmİletişim

 

Jüri Raporu

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi

“ÇOCUKÇA ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI II”  

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen “Çocukça Çizgi Film Yarışması II” Seçici kurul üyelerinin değerlendirmeleri sekiz seçici kurul üyesinin 25 Eylül 2012 tarihinde bir araya gelmesi ile gerçekleştirildi.

Toplantıya Seçici Kurul Üyelerinden Berna Görgün, Can Menteş Karabük, Gelengül Haktanır, Gün Süer, Sabahattin Çalışkan, Şermin Çakıcı, Tezcan Karakuş Candan ve Tuğba Kutlu katıldı. Seçici Kurul Üyelerinden Berat İlk, mazereti nedeniyle, değerlendirme toplantısına katılamadı, raporunu e- posta ile iletti.

İlk olarak, daha önce tüm Seçici Kurul Üyelerine gönderilmiş ve Seçici Kurul Üyelerimizce izlenmiş olan tüm eserler bir kez daha izlendi ve ardından değerlendirmeler yapıldı.

“Çocukça Çizgi Film Yarışması II” Seçici Kurul Üyeleri, ortak görüş olarak, yarışmaya katılan çizgi filmlerin teknik ve tematik donanımını yeterli görmediklerini dile getirdiler. Tüm eserleri değerlendiren ve toplantıda bulunan sekiz seçici kurul üyesi 1.lik ödülünü almaya değer eser olmadığı noktasında oy birliğiyle karar aldılar. 2.lik ödülünü ve 3.lük ödülünü almaya değer eserleri belirleyen seçici kurul üyeleri 2.lik ödülünü iki farklı eser arasında paylaştırılması, 3.lük ödülünün de iki farklı eser arasında paylaştırılması gerektiğine fikir birliğiyle karar verdiler.

Seçici Kurul üyeleri, filmleri izledikten sonra filmlerle ilgili fikirlerini de paylaştılar, Seçici Kurul Üyeleri eserlere ilişkin ortak değerlendirmelerinde;

 

  • ÇF-01 “Turist” adlı eserde vurgu ve görsellerin zayıf olduğu,
  • ÇF-02 “Turuncu” (Orange) adlı eserin temadan uzak olduğu,
  • ÇF-03 “Yeni Bir Gün” adlı eserin, teknik olarak yeterli olmamakla birlikte kültürel miras temasını yarışmaya katılan eserler arasında daha fazla yansıttığı, kurgunun dikkat çekici olduğu,
  • ÇF-04 “Oyun” adlı eserin, arkeolojik vurgu ile temayı yakaladığı, hikaye anlatımının anlaşılır olduğu,
  • ÇF-05 “Bandana” adlı eserde, akıcı bir anlatım, kültürel yaşam vurgusu bulunduğu,
  • ÇF-06 “Hayaller Şehri” adlı eserin temayla ilişkisinin zayıf olduğu,
  • ÇF-07 “Kültürel Yıkım” adlı eserin anlatım dilinin zayıf olduğu ve seslendirme gibi teknik eksikleri bulunduğu,
  • ÇF-08 “Balonlar” adlı eserin öyküsel dilinin film anlatımına yansımasının zayıf olduğu,
  • ÇF-09 “Gündüz Gece” adlı eserin de “kültürel miras” temasını yakalayan eserlerden olduğu, müzik ve ses kullanımının da iyi olduğu fikirlerini paylaştılar.

 

Çocuk Seçici kurul üyelerinin en çok beğeni belirttiği ve ilgiyle izlediği film “Yeni Bir Gün” oldu.

Sonuç olarak;

Yarışmaya gönderilen dokuz eser arasından birincilik ödülü verilmeye değer eser bulunmazken, Seçici Kurul Üyelerinin sayısal değerlendirmelerindeki toplamlar sonucunda, ikincilik ödülünü DL0599 rumuzlu “Yeni Bir Gün” adlı eser ve AB123 rumuzlu “Bandana” adlı eser arasında paylaştırılması; üçüncülük ödülünü ise UB2814 rumuzlu “Oyun” adlı eser ve BC0309 rumuzlu “Gündüz Gece” adlı eser arasında paylaştırılması gerektiği kararına varılmıştır.

Seçici Kurul Üyelerinden, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gelengül Haktanır, filmleri çocukların kişisel gelişimlerinde rol oynayabilecek etkiler üzerine de değerlendirmede bulunmuştur.

Gelengül Haktanır, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne ödüle değer görülen eserlerin gösterimi yapılmadan önce, eser sahiplerinden revizyon istemeleri üzerine tavsiyelerde bulunmuştur. Gelengül Haktanır, “Yeni Bir Gün” isimli eserde, iki bloğun birbiriyle aralarında fısıldaşarak konuşmaları ve diğer yapı ile dalga geçmeleri kötü niyetli duyguları ve alayı çağrıştırdığı için çocukların izleyeceği bir filmde bulunmaması gerektiğini ifade etmiştir. Aynı şekilde “Oyun” adlı eserdeki ampul çağrışımının anlaşılır olmadığı ve yersiz kullanıldığı ifadeleri ile revizyon gerekliliğini önermiştir. Revizyon yapılması durumunda Çocuk ve Mimarlık etkinliklerinde gösteriminin yapılabileceğini ifade etmiştir.  

1. ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN ESER:

Yarışmada teknik donanım, anlatım dili ve tematik açıdan değerlendirilen eserler arasından hiçbir eserin birincilik ödülü almaya değer eser olmadığı kararı verilmiştir.

2. ÖDÜLÜ PAYLAŞAN ESERLER:

ÇF03 kodlu DL0599 rumuzlu “Yeni Bir Gün” adlı eser ve ÇF05 kodlu AB123 rumuzlu “Bandana” adlı eserlerin 2. ödülü almasına karar verilmiştir.

Eser sahipleri:

ÇFO3 kodlu DL0599 rumuzlu eser sahibi: Metehan Koyaş

ÇF05 kodlu AB123 rumuzlu eser sahibi: Mustafa Güran

 3. ÖDÜLÜ PAYLAŞAN ESERLER:

ÇF04 kodlu UB2814 rumuzlu “Oyun” adlı eser ve ÇF09 kodlu BC0309 rumuzlu “Gündüz Gece” adlı eserlerin 3. ödülü almasına karar verilmiştir.

Eser sahipleri:

ÇF04 kodlu UB2814 rumuzlu eser sahipleri: Barışcan Bozoğlan ve Utku Yavaşça

ÇF09 kodlu BC0309 rumuzlu eser sahipleri: Başak Çelik, İpek Palalı ve Zeynep Oksay